Cookie en AVG

Door gebruik te maken van mijn website, ontvang ik bepaalde gegevens van de gebruikers. Het is belangrijk voor mij dat ik met jouw persoonsgegevens zorgvuldig omgaan. Door middel van deze privacystatement wil ik voor jou een zo goed mogelijk inlichten over de data die ik van jou verzamelen, de manier waarop jouw gegevens worden verzameld en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Definities

  • Privacy statement: deze privacy statement;
  • Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
  • Verantwoordelijke: Omit Design, Parkweg 13, timo@omitdesign.nl. Website: de website onder https://www.omitdesign.nl/


Persoonlijke gegevens

Gegevens zoals jouw naam/namen, e-mailadres, telefoonnummer en andere overige informatie die aan mij verstrekt wordt, worden door mij verzameld wanneer u gebruikt maakt van mijn diensten of contact met mij opnemen. Ook uit andere bronnen verkrijg ik informatie die vervolgens gecombineerd kunnen worden met de gegevens die ik al reeds van u heb. Wat dit mogelijk maakt is dat ik de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens kan verbeteren. Hierbij komt ook dat de informatie die verzameld wordt met betrekking tot jouw gebruik van mijn website(s). Een van de technieken die hiervoor worden gebruikt zijn cookies. Er zijn verschillende doeleinden waarom deze gegevens worden verzameld. Deze doeleinden zijn als volgt:

  • ik kan jou om de juiste manier identificeren als persoon en je op de juiste manier aan te spreken met je naam;
  • ik kan jouw vragen verwerken en beantwoorden;
  • ik kan de overeenkomst die we met jou hebben uitvoeren;
  • als er vragen of klachten zijn kan ik dit met jou communiceren;
  • ik kan de statistieken analyseren met betrekking tot het gebruik maken van mijn website;
  • de gebruiksvriendelijkheid van mijn website te verbeteren;


1. Algemeen

1.1 In dit Privacy statement wordt beschreven hoe Omit Design de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.

1.2 De persoonsgegevens die door Omit Design worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en eventueel andere gegevens die Gebruiker aan Omit Design doorstuurt (bijvoorbeeld in het tekstuele gedeelte van ons contactformulier).


2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Omit Design verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven [bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verantwoordelijke, een Quickscan aan te vragen, een bestelling bij Verantwoordelijke te doen].

2.2 Omit Design gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt:

2.2.1 Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Omit Design de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. We gebruiken uw gegevens in een dergelijk geval om u bijvoorbeeld terug te kunnen mailen en/of bellen.

2.2 Daarnaast kan Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Verantwoordelijke die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen door te mailen naar info@omitdesign.nl.


3. Doorgifte aan derden

3.1 Omit Design zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

3.1.1 de doorgifte gebeurt aan een partner voor een of enkele diensten of producten die in dit privacy statement zijn opgenomen door Omit Design. Omit Design heeft met deze partners een overeenkomst gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen dat ze op technisch en organisatorisch vlak voldoende beveiligingsmaatregelen hebben genomen; of

3.1.2 Omit Design op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


4. Cookies

4.1 omitdesign.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen, bijvoorbeeld uw voorkeuren als bezoeker. Hierdoor kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

4.2 De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Het wordt daarmee verboden voor alle overige websites. De meeste moderne browsers maken gebruik van deze mogelijkheid.

4.3 Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.


5. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

5.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Dit komt overeen met het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.2 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacy statement kan de Gebruiker Omit Design bereiken op info@omitdesign.nl .


6. Bewaartermijn

6.1 Omit Design bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij ons op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


7. Beveiliging

7.1 Omit Design heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Een van deze maatregelen is SSL beveiliging op haar website.


8. Wijzigingen in het Privacy statement

8.1 Omit Design behoudt zich het recht voor om dit privacystatement aan te passen indien nodig. Alle aanpassingen worden op deze pagina, onderaan, bekend gemaakt. Wij adviseren u als gebruiker dan ook om deze pagina in de gaten te houden voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 9 oktober 2019.


Contact

Omit Design
Parkweg 13
7957AE De Wijk
info@omitdesign.nl


Klachten

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop ik met uw gegevens omgaan, verzoek ik u om eerst contact met mij op te nemen. U bent natuurlijk altijd vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ik zoek liever eerst samen naar een passende oplossing.

Timo van 't Wout

Reageert vaak binnen een uur..

Hallo👋
Heb je vragen? Stuur mij gerust een WhatsAppje, ik sta klaar voor je vragen!